Spomedzi našich klientov vyberáme :

 

 

ETA Slovakia s.r.o. - implementácia Helios Orange, priebežné; úpravy Helios Orange : Reporting, Kontroling, integrácia s IS materskej spoločnosti.

 

Creditinfo Slovakia, s.r.o. - aplikácie pre vyparsovanie a import dát z verejných zdrojov do IS.

 

VINKOVA, s.r.o., s.r.o. - spracovanie účtovníctva, miezd, výkazníctvo, skladová evidencia.

 

Cogent, s.r.o., s.r.o. - spracovanie účtovníctva, miezd, výkazníctvo.

 

Control.ing, s.r.o. - Kompletné spracovanie účtovníctva a miezd.

 

a ďalší...

EURO LEASPARTNER, s.r.o. | Asociácia obchodníkov s cennými papiermi | SLOVA spol.s.r.o. | Milan Vrlík - MV | Jozef Menke - JOKO | Jaroslav Granec - JAGI | Katonová Melinda - Elektro KAME | AG MARKET, s. r. o. | VilaDvor Ivanka, s. r. o.| Creative Conformity s.r.o. | Róbert Aufricht | Monika Weberová