Spoločnosť DACOM FINANCE s.r.o. vznikla v septembri 2009. Už pred týmto termínom pracovali obaja spoločníci  odboroch ako fyzické osoby viac ako 15 rokov a vznik spoločnosti bol iba logickým vyústením ich doterajších podnikateľských aktivít. Spoločnosť okamžite po svojom založení kontinuálne pokračuje v aktivitách, ktoré boli vykonávané spoločníkmi ako jednotlivými fyzickými osobami.

Momentálne sme stabilizovali svoj kolektív spolupracovníkov, tak aby sme vedeli zabezpečiť komplexný servis zákazníkom. Aktívne spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami v oblasti právneho, daňového, účtovného poradenstva.

Samozrejmosťou je poistenie profesijnej zodpovednosti za škody vzniknuté pri výkone podnikania a tým sa redukuje akékoľvek riziko na strane klienta. Spoľahlivosť a kvalitu našej práce potvrdzuje skutočnosť, že zatiaľ nemusela naša spoločnosť uplatniť žiadnu poistnú udalosť.


Dôraz kladieme na profesionalitu, vysokú odbornosť ako vlastných pracovníkov, tak i spolupracujúcich spoločností. Preto je aj konateľka spoločnosti členkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.