•  

  • Konzulácie a poradenstvo pri obstarávani informačných systémov, zastupovanie a dozorovanie pri implementáciách.

  • Intergrácia informačných systémov

  • Úpravy modulárnych informačných systémov na podľa požiadaviek klienta

  • Softvérový audit

  • Vývoj softvéru na mieru

  • Kontroling, reporting, 

  • Spracovanie dát, 

  • Zotriedovanie dát pre potreby Slovenskej pošty.